Przejdź do treści

Polityka prywatności

Deklaracja o Ochronie Danych Osobowych

O ile poniżej nie określono inaczej, podanie danych osobowych nie jest ani prawnie ani umownie obowiązkowe, ani wymagane do zawarcia umowy. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania swoich danych. Niepodanie ich nie będzie miało żadnych konsekwencji. Ma to zastosowanie tylko do czasu, gdy poniższe procedury przetwarzania nie stanowią inaczej.
"Dane osobowe" to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.


Pliki z Rejestru Serwera

Z naszych stron internetowych można korzystać bez podawania danych osobowych.
Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową dane użytkownika są przekazywane przez przeglądarkę internetową do nas lub do naszych hostów/dostawców usług informatycznych i zapisywane w plikach dziennika serwera. Zapisywane dane obejmują na przykład nazwę wywoływanej strony, datę i godzinę żądania, adres IP, ilość przesłanych danych oraz dostawcę usług, który dokonał żądania. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR ze względu na nasze uzasadnione interesy związane z zapewnieniem sprawnego działania naszej strony internetowej oraz ulepszaniem naszych usług.

 

Kontakt

Osoba Odpowiedzialna
W każdej chwili możesz się z nami skontaktować. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych można znaleźć w naszym komunikacie prawnym


Proaktywny kontakt z klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej

Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami proaktywnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, gromadzimy jego dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) wyłącznie w zakresie podanym przez użytkownika. Celem przetwarzania danych jest obsługa i odpowiedź na prośbę o kontakt.
Jeśli pierwszy kontakt służy realizacji działań przedumownych (np. konsultacja w przypadku zainteresowania zakupem, tworzenie zamówienia) lub dotyczy umowy już zawartej między Tobą a nami, to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR.
Jeśli pierwszy kontakt następuje z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR w celu realizacji naszego nadrzędnego, uzasadnionego interesu, jakim jest obsługa i odpowiedź na Twoje zapytanie. W takim przypadku, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa i dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR.
Twój adres e-mail wykorzystamy wyłącznie w celu przetworzenia Twojego żądania. Państwa dane zostaną następnie usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.


 

Gromadzenie i przetwarzanie danych podczas korzystania z formularza kontaktowego
Podczas korzystania z formularza kontaktowego gromadzimy wyłącznie dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) w zakresie podanym przez użytkownika. Przetwarzanie danych ma na celu nawiązanie kontaktu.
Jeśli pierwszy kontakt służy realizacji działań przed umownych (np. konsultacja w przypadku zainteresowania zakupem, utworzenie zamówienia) lub dotyczy umowy już zawartej między Tobą a nami, to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR.
Jeśli pierwszy kontakt następuje z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR w celu realizacji naszego nadrzędnego, uzasadnionego interesu, jakim jest obsługa i odpowiedź na Twoje zapytanie. W takim przypadku, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa i dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR.
Twój adres e-mail wykorzystamy wyłącznie w celu przetworzenia Twojego żądania. Na koniec Twoje dane zostaną usunięte, chyba że wyrazisz zgodę na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.


 Kontakt      


Cookies 

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej użytkownika lub przez przeglądarkę internetową użytkownika w jego systemie komputerowym. Gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika. Użytkownik ma zatem pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w przeglądarce internetowej, użytkownik może zostać powiadomiony o zapisywaniu plików cookie i może zdecydować, czy zaakceptować te ustawienia w każdym indywidualnym przypadku, a także zapobiec zapisywaniu plików cookie i przesyłaniu zawartych w nich danych. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Zwracamy jednak uwagę, że może to uniemożliwić pełne korzystanie z wszystkich funkcji tej strony internetowej.
Korzystając z poniższych linków, można dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookie (lub między innymi je dezaktywować) w najważniejszych przeglądarkach:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


technicznie niezbędne pliki cookie

O ile w poniższym oświadczeniu o ochronie danych nie podano innych informacji, używamy tylko tych technicznie niezbędnych plików cookie, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie umożliwiają również naszym systemom rozpoznanie przeglądarki użytkownika po zmianie strony i zaoferowanie mu usług. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Usługi te wymagają ponownego rozpoznania przeglądarki po zmianie strony.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f GDPR ze względu na nasz w dużej mierze uzasadniony interes w zapewnieniu optymalnej funkcjonalności strony internetowej oraz przyjaznego dla użytkownika i efektywnego projektowania naszej oferty usług.
Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 (1) lit. f GDPR. 6 (1) lit. f GDPR, z powodów związanych z Twoją sytuacją osobistą.

Korzystanie z pliku cookie zgodnego z przepisami GDPR
Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia do zarządzania zgodą GDPR Legal Cookie firmy beeclever GmbH (Universitätsstraße 3, D-56070 Koblenz a. Rh., Niemcy; "beeclever").
Narzędzie to umożliwia wyrażenie zgody na przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej, w szczególności na ustawianie plików cookie, jak również skorzystanie z prawa do odwołania już udzielonej zgody. Przetwarzanie danych służy uzyskaniu i udokumentowaniu niezbędnych zgód na przetwarzanie danych, a tym samym wypełnieniu zobowiązań prawnych. W tym celu mogą być stosowane pliki cookie. Następujące informacje mogą być gromadzone i przekazywane do Cookiebot: anonimowy adres IP, data i godzina wyrażenia zgody, adres URL, z którego została wysłana zgoda, anonimowy, losowy, zaszyfrowany klucz, status zgody. Dane te nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom trzecim.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR w celu wypełnienia obowiązku prawnego.
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych w beeclever można znaleźć na stronie: https://gdpr-legal-cookie.com/pages/terms-conditions and https://gdpr-legal-cookie.com/pages/datenschutzerklarung.Analiza      

Użycie Google Analytics
Nasza strona internetowa korzysta z usługi analizy sieciowej Google Analytics firmy Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Jeśli użytkownik ma miejsce zamieszkania na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, administratorem danych odpowiedzialnym za jego dane jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited jest zatem spółką stowarzyszoną z Google odpowiedzialną za przetwarzanie Państwa danych oraz za przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.
Przetwarzanie danych służy analizie tej strony internetowej i osób ją odwiedzających oraz celom marketingowym i reklamowym. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora strony internetowej związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. W tym procesie mogą być gromadzone między innymi następujące informacje: adres IP, data i godzina dostępu do strony internetowej, ścieżka kliknięcia, informacje o przeglądarce i urządzeniu, z którego korzystasz, odwiedzane strony, adres URL referrera (strona internetowa, za pośrednictwem której uzyskałeś dostęp do naszej strony internetowej), dane dotyczące lokalizacji, działania zakupowe. Adres IP przekazany z Państwa przeglądarki w ramach Google Analytics nie jest kojarzony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Google Analytics wykorzystuje technologie, takie jak pliki cookie, zapisywanie danych w przeglądarce oraz piksele śledzące, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Generowane przez nie informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Na tej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP.
Za jej pomocą Google skraca wcześniej Państwa adres IP na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.
Wykorzystanie plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się na podstawie § 15 par. 3 p. 1 TMG. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 par. 1 lit. f GDPR ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes związany z dostosowaniem strony internetowej do potrzeb użytkowników. Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu danych (w tym adresu IP) generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem przez niego z witryny internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Aby zapobiec gromadzeniu i przechowywaniu danych przez Google Analytics na wielu urządzeniach, można umieścić plik cookie opt-out. Pliki cookie opt-out uniemożliwiają gromadzenie danych użytkownika podczas odwiedzania tej witryny w przyszłości. Aby opcja opt-out działała w pełni, należy ją wdrożyć we wszystkich systemach i urządzeniach, z których korzystasz. Jeśli użytkownik usunie plik cookie opt-out, zapytania zostaną ponownie przesłane do Google. Po kliknięciu tutaj zostanie umieszczony plik cookie opt-out: Dezaktywuj Google Analytics. Więcej szczegółowych informacji na temat warunków korzystania z witryny oraz ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/de.html i/lub na https://www.google.de/intl/de/policies/ oraz na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

 


Wtyczki

Użycie Google Tag Manager
Nasza strona internetowa korzysta z Google Tag Manager firmy Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Jeśli użytkownik ma stałe miejsce zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) jest administratorem danych odpowiedzialnym za jego dane. Google Ireland Limited jest zatem spółką stowarzyszoną z Google odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych oraz za przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych. Ta aplikacja zarządza znacznikami JavaScript i znacznikami HTML, które są wykorzystywane w szczególności do wdrażania narzędzi śledzenia i analizy. Przetwarzanie danych służy ułatwieniu projektowania i optymalizacji naszej strony internetowej w zależności od potrzeb. Sam Google Tag Manager nie przechowuje plików cookie ani nie przetwarza danych osobowych. Umożliwia on jednak uruchamianie dalszych znaczników, które mogą gromadzić i przetwarzać dane osobowe. Więcej szczegółowych informacji na temat warunków korzystania z witryny oraz ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

 
Użycie Google reCAPTCHA 
Nasza strona internetowa korzysta z usługi reCAPTCHA firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) jest administratorem danych odpowiedzialnym za dane użytkownika, którego miejsce zamieszkania znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii. Google Ireland Limited jest zatem spółką powiązaną z Google, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych oraz za przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.
Zapytanie służy do rozróżnienia, czy dane zostały wprowadzone przez człowieka, czy też w wyniku automatycznego przetwarzania maszynowego. W tym celu dane wejściowe są przekazywane do Google i dalej przez nią wykorzystywane. Ponadto adres IP i inne dane wymagane przez Google dla usługi reCAPTCHA są przekazywane do Google. Dane te będą przetwarzane przez Google na terenie UE i potencjalnie również w USA.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR ze względu na nasz uzasadniony interes w ochronie naszej strony internetowej przed automatycznym szpiegowaniem, nadużyciami i SPAMem. Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie i prowadzonych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR.
Więcej szczegółowych informacji na temat Google reCAPTCHA i związanej z nim deklaracji ochrony danych można znaleźć pod adresem:


Użycie YouTube
Nasza strona internetowa korzysta z funkcji osadzania filmów z YouTube przez Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; "YouTube"). YouTube jest spółką stowarzyszoną z Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Ta funkcja wyświetla filmy z YouTube w ramce iFrame na stronie internetowej. W tym miejscu włączona jest opcja "zaawansowany tryb prywatności". Dzięki temu YouTube nie zapisuje informacji o osobach odwiedzających stronę. Informacje są przekazywane do YouTube i przechowywane przez YouTube tylko wtedy, gdy użytkownik ogląda film. Państwa dane mogą być przekazywane do USA.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR ze względu na nasz uzasadniony interes w tworzeniu strony internetowej w oparciu o potrzeby i ukierunkowanie. Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR.
Więcej informacji na temat danych gromadzonych i wykorzystywanych przez YouTube i Google oraz związanych z tym praw i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).

Prawa osób poszkodowanych i czas przechowywania

Czas Przechowywania
Dane będą przechowywane z uwzględnieniem ustawowych okresów przechowywania, a następnie usuwane po upływie tego okresu, chyba że użytkownik nie wyraził zgody na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Prawa Osoby Poszkodowanej
Jeśli wymogi prawne są spełnione, przysługują Ci następujące prawa zgodnie z art. 15 do 20 GDPR: Prawo do informacji, korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 (1) GDPR, oraz wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 21 (1) GDPR. 21 (1) GDPR
 
Prawo do złożenia skargi do organu regulacyjnego
Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 GDPR, jeśli uważasz, że Twoje dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem.

Prawo do sprzeciwu

Jeśli przetwarzanie danych opisane w niniejszym dokumencie opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR, masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze skutkiem na przyszłość.
Jeśli sprzeciw zostanie przyjęty, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami lub prawami i wolnościami, lub przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych.
 
Ostatnia Aktualizacja: 27.10.2020

 

Polski
[[recommendation]]